Andrzej Sadowski

mgr inż. budowy i ekspoatacji pojazdów i maszyn, inż. ruchu drogowego, rzeczoznawca, biegły sądowy i Skarbowy, Prezes Zarządu

+48 601 417 167
andrzej.sadowski@beatur.net

Szymon Sadowski

Pełnomocnik Zarządu

+48 537 513 075
szymon.sadowski@beatur.net

Nasi Rzeczoznawcy

mgr inż. Bartosz

Rzeczoznawca

mgr inż. Marek

Rzeczoznawca

mgr inż. Wojciech

Rzeczoznawca

mgr inż. Maciej

Rzeczoznawca

mgr inż. Tomasz

Rzeczoznawca

mgr inż. Ryszard

Rzeczoznawca

mgr inż. Artur

Rzeczoznawca

Łukasz

Rzeczoznawca

mgr inż. Jarosław

Rzeczoznawca