Wartość pojazdu to najbardziej prawdopodobna kwota pieniędzy, jaką należy zapłacić za pojazd na wolnym rynku w ramach transakcji kupna lub sprzedaży w warunkach konkurencji. Kształtują ją warunki rynkowe takie jak: iż strony transakcji są od siebie niezależne, mają pełną informację o pojeździe oraz nie działają w sytuacji przymusowej. Różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu bezwypadkowego, a wartością rynkową pojazdu powypadkowego, coraz częściej nazywa się spadkiem lub utratą wartości.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *