Jak to jest z tą „likwidacją szkody”?

W przedsiębiorstwach napraw powypadkowych pojazdów drogowych wykonujących naprawy finansowane z ubezpieczeń na tzw. zasadach bezgotówkowych jest coraz więcej kłopotów z uzyskaniem należnej ceny za usługę. Problemy sprawia kosztorysowanie ceny naprawy wykonanej na zasadzie przywrócenia uszkodzonych elementów pojazdu do stanu sprzed uszkodzenia. Tak wykonana naprawa jest finansowana z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Więcej…

Kim jest i czym się zajmuje rzeczoznawca samochodowy?

Kim jest rzeczoznawca samochodowy? Rzeczoznawca samochodowy to ekspert, zajmujący się wyceną wartości pojazdów oraz sprawdzaniu, w jaki sposób auto zostało uszkodzone i jak wpłynęło to na wartość pojazdu. Sporządza kosztorys napraw po kolizji, co bezpośrednio wpływa na wysokość odszkodowania.Rzeczoznawca często pracuje dla towarzystwa ubezpieczeniowego ale także dla firm samochodowych czy Więcej…

Każdy serwis napraw powypadkowych ma prawo do indywidualnej kalkulacji

Każdy polski serwis napraw powypadkowych może stosować w ustalaniu cen usług własne, zakładowe technologie i technologiczne normy czasowe i materiałowe, co powinno skutkować – podobnie jak w Niemczech – indywidualną wyceną cen napraw pojazdów oraz cen materiałów lakierniczych dla poszczególnych ASO – przekonuje Andrzej Sadowski, rzeczoznawca motoryzacyjny i dyrektor Ośrodka Więcej…

Naprawa powypadkowa pojazdu a jego wartość

Wartość pojazdu to najbardziej prawdopodobna kwota pieniędzy, jaką należy zapłacić za pojazd na wolnym rynku w ramach transakcji kupna lub sprzedaży w warunkach konkurencji. Kształtują ją warunki rynkowe takie jak: iż strony transakcji są od siebie niezależne, mają pełną informację o pojeździe oraz nie działają w sytuacji przymusowej. Różnicę pomiędzy Więcej…