Każdy serwis napraw powypadkowych ma prawo do indywidualnej kalkulacji

Każdy polski serwis napraw powypadkowych może stosować w ustalaniu cen usług własne, zakładowe technologie i technologiczne normy czasowe i materiałowe, co powinno skutkować – podobnie jak w Niemczech – indywidualną wyceną cen napraw pojazdów oraz cen materiałów lakierniczych dla poszczególnych ASO – przekonuje Andrzej Sadowski, rzeczoznawca motoryzacyjny i dyrektor Ośrodka Więcej…

Naprawa powypadkowa pojazdu a jego wartość

Wartość pojazdu to najbardziej prawdopodobna kwota pieniędzy, jaką należy zapłacić za pojazd na wolnym rynku w ramach transakcji kupna lub sprzedaży w warunkach konkurencji. Kształtują ją warunki rynkowe takie jak: iż strony transakcji są od siebie niezależne, mają pełną informację o pojeździe oraz nie działają w sytuacji przymusowej. Różnicę pomiędzy Więcej…